Dotované projekty

Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava

Pořízení elektromobilu - obec Stonava, Stonava, okres Karviná

Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Stonava

Realizace úspor energie - objekt klubovny zahrádkářů Stonava

Zateplení a výměna vnějších výplní BD Stonava 873

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek I a III

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek II

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek IV

Hřiště ve Stonavě

Rozšíření sběru bioodpadu v obci Stonava

"5.1a" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany

"5.1b" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany

Vybudování parkoviště a chodníku u ZŠ a MŠ Dolany

"5.1a" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě

"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě

"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě - VZT školní kuchyně

Regenerace zeleně v obci Stonava

Regenerace zeleně v obci Stonava II

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Dětské hřiště „Hořany“ ve Stonavě

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Stonava

Podpora komunitního života v obci Stonava (rekonstrukce veřejného prostranství k setkávání komunity)

Rekonstrukce venkovního areálu polské MŠ ve Stonavě

Vybavení JSDH Stonava

Vybavení SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Stonava