Dotované projekty

Regenerace zeleně v obci Stonava II


Regenerace zeleně v obci Stonava II

Předmětem projektu je regenerace zeleně v 17 lokalitách intravilánu obce Stonava. Projekt řeší zeleň na pozemcích podél komunikací, hřbitovy, areály škol, louky farní zahrady, okolí bytových domů, atd..  V rámci projektu dojde k výsadbám alejových stromů, zapojených keřových skupin, trávníků, trvalek, záhonů, kácení, pěstebním opatřenímdřevin a pořízení mobiliáře. Projekt navazuje na projekt  "Regenerace zeleně v obci Stonava" a vychází z 1. etapy aktualizované Studie systému sídelní zeleně II.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

další dotované projekty