Základní info

Obec Stonava se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji na území historického Těšínského Slezska.
Obcí protéka řeka Stonávka. Rozkládá se přibližně 4 km jižně od Karviné a 8 km severovýchodně od Havířova.
Žije zde přibližně 1 900 obyvatel. V roce 2001 se přibližně 20 % obyvatel hlásilo k polské národnosti.
Obec je známá především díky přítomnosti činných černouhelných dolů.
Stonava je vesnicí roku 2000 Moravskoslezského kraje.