Vyhlášky a nařízení obce

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení

Nařízení č.1/2017, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území obce Stonava


Obecně závazná vyhláška č.1/2001 k územnímu plánu obce Stonava vč. změny č.1

                  příloha č.1  regulační podmínky využití území
                  příloha č.2  veřejně prospěšné stavby a opatření ve veřejném zájmu
                  příloha č.3  plochy zastavitelného území vymezené schváleným územním plánem

Obecně závazná vyhláška č.2/2008, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č.1/2013 požární řád obce Stonava

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 , kterou se zrušuje OZV č.3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.2/2023 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.3/2023, kterou se zrušuje OZV č.1/2010 o místním poplatku ze vstupného