Doprava

Magistrát města Karviná vydal rozhodnutí o uzavření silnice III/4786 ze Stonavy směr Karviná – Darkov - most nad železnicí a to v úseku za odbočkou k starým lázním v Darkově přes starý most pro pěší (bude zpřístupněn)  až po silnici z Českého Těšína do Karviné. Silnice přes Lipiny bude průjezdná. Důvodem je stavba obchvatu Karviné, kdy cesta ze Stonavy protíná tuto stavbu. Uzavírka je na téměř 3 roky. Proti tomu Stonava nemůže vést rozpor.

Objízdné trasy do Karviné povedou po trasách kolem Dolu ČSM sever a na Karvinou-Doly přes Důl ČSA.

Níže odkaz na  jízdní řády autobusové dopravy, kdy linky č. 581 a linka č. 582 se ve svých trasách  budou odklánět u zastávky PINDUR na cestu k ČSM sever a dále pokračovat až na silnici Č Těšín-Karviná a pak do středu Karviné a obráceně.

Linka č. 583 povede z Karviné kolem Dolu ČSA, Dolu Darkov na zastávku ve Stonavě, Bonkov, rozcestí a obráceně.

Uzavírka je plánovaná od 13.12.2020.

Ing. Ondřej Feber, starosta


Změny názvů autobusových zastávek, platné od 15.12.2019

Staré názvy Nové názvy
Stonava, Bonkov Stonava, Bonkov rozcestí
Stonava, zdravotní středisko Stonava, Bonkov
Stonava, PZKO (směr Hořany) Stonava, zdravotní středisko
Stonava, zastávka Hořany Stonava, sídliště Hořany
Stonava, sídliště Hořany Stonava,  Hořany
Stonava, U Recmaníku (u polské školy)     Stonava, U Palírny
Stonava, U Febrů Stonava, základní škola
Stonava, U Recmaníku (spodní cesta) Stonava, Holkovice

Jízdní řády IDOS