Škola

ZŠ a MŠ Stonava

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Stonava
Sídlo: Stonava 825, 735 34 Stonava
Zřizovatel: Obec Stonava
Ředitel školy: Mgr. Milada Heimerová
IČO: 64 62 85 31
Email: skola@stonava.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
s českým jazykem vyučovacím 1. stupeň (Stonava Hořany 51), web: https://www.zsstonava.cz/
s českým jazykem vyučovacím 2. stupeň (Stonava Dolany 825), web: https://www.zsstonava.cz/
s polským jazykem vyučovacím (Stonava Holkovice 326) /prezentační leták ve formátu pdf/ , web: http://www.psp-stonava.g6.cz/

ŠKOLNÍ DRUŽINA
při ZŠ s českým jazykem vyučovacím
při ZŠ s polským jazykem vyučovacím

MATEŘSKÁ ŠKOLA
s českým jazykem vyučovacím (MŠ Hořany 1014), web: https://ms-horany-stonava.webnode.cz/
s českým jazykem vyučovacím (MŠ Dolany 565, MŠ Dolany 1165), web: http://www.msdolany.cz/
s polským jazykem vyučovacím (MŠ Holkovice 326), web: https://stokrotka7.webnode.cz/

ŠKOLNÍ JÍDELNA – (Stonava Holkovice 326), web: https://www.zsstonava.cz/jidelna/informace/
Jídelníček web: https://www.zsstonava.cz/jidelna/jidelnicek/


ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné, pobočka Stonava

web: https://zuskarvina.cz
Výuka probíhá v prostorách polské školy na Holkovicích. Hře na klavír, housle, elektrické klávesy, kytaru (klasická, elektrická, basová), ukulele a flétnu vyučují učitelé: Tomáš Mutina, Alice Palová a Bronislav Jeleň.
Žáci účinkují na koncertech pro žáky základních škol, na vánočních koncertech v Domě PZKO a také připravují program pro seniory v Domech s pečovatelskou službou ve Stonavě. Někteří žáci smyčcové třídy pod vedením Bronislava Jeleňe zajišťují hudební doprovod folklornímu souboru Místní skupiny PZKO „Dziecka ze Stonawy“.