Služby a obchody


Sociální služby

ELIM Stonava - pečovatelská služba Slezské diakonie

Posláním terénní pečovatelské služby ELIM Stonava, která je zajišťována v obci, je poskytovat individuální podporu a pomoc při zvládání každodenní péče o vlastní osobu a domácnost především seniorům, ale i mladším lidem od 27 let věku, se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Podnikatelé v obci

Stonavská restaurace - restaurace, Dům PZKO, Adventure golf

Palírna u zelené lípy - pěstitelské pálení

Farma Stonava - živočišná výroba, stavební činnosti

Galerie Kytice - květinářství Nina Ulbrichtová

Jiří Wawrzyk - finanční poradenství

Relaxační centrum - sauna, welnes, whirlpool