Knihovna

O knihovně

Místní knihovna Stonava (budova ZŠ Dolany)

Půjčovní doba:
Pondělí : 9:30 - 11:30, 12:00 - 17:00
Čtvrtek : 12:00 - 18:00

Kontakt:
ZŠ a MŠ Stonava
Místní knihovna Stonava
735 34 Stonava čp.825

zodp. pracovník:
Danuta Sobociková
tel.: 596 422 051, 558 849 525
e-mail: mkston@stonava.cz
Sigla: KAG515
Evid. č. MK ČR: 1953
Knihovní fond: 13 186 z toho 4 529 polských KF
Periodika: 29 českých, 8 polských
univerzální český a polský knižní fond pro děti i dospělé
výměnné soubory české i polské

Poskytované služby:
informace z oblasti literatury a kultury
internet pro veřejnost
knihovnické lekce a besedy pro MŠ a ZŠ
objednávková služba
meziknihovní výpůjční služba

web: https://stonava.knihovna.info/