Církev

Římskokatolická církev
První zmínka o kostele ve Stonavě je z roku 1447 (v období 30-ti leté války byl zdevastován). V roce 1779 byl postaven nový, rovněž dřevěný (na území současného hřbitova), který sloužil věřícím do 23. března 1913. V letech 1906 – 1910 za působení faráře a prvního karvinského děkana P. Františka Krzystka, byl postaven nový zděný kostel, který je zasvěcen patronce sv. Maří Magdaléně.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR byl kostel 23.1.1992 prohlášen za KULTURNÍ PAMÁTKU.
Věhlasnou stonavskou pouť každoročně navštíví v červenci tisíce návštěvníků z celého regionu.
Římskokatolická farnost spadá do Ostravsko-opavské diecéze.
web: https://doo.cz


Slezská církev evangelická a.v.  
web: https://farnost-stonava.webnode.cz/
Doložené dějiny evangelické farnosti ve Stonavě začínají posvěcením evangelického hřbitova 4. března 1858. Dalším významným momentem, který obohatil náboženský život stonavských evangelíků bylo posvěcení evangelické školy, ke kterému došlo 15. října 1900. Tím zásadním momentem však bylo posvěcení základního kamene pod stavbou evangelického kostela ve Stonavě, ke kterému došlo 7. července roku 1938. Chrám byl postaven poměrně rychle, takže k posvěcení chrámu došlo 1. listopadu 1938. Následně byla postavena a v roce 1949 posvěcena sakristie.