Programy

Dotace pro všechny

Aktivní programy

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava v roce 2024

Dotační program je určen občanům s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné.

Lhůta pro podání žádosti: od 1.9.2024 do 30.9.2024

Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava pro rok 2024

Dotační program je určen fyzickým osobám, mající vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: 1.6.2024 - 30.6.2024
                                              do 30.11.2024 ( pouze poplatníci, kteří platí daň ve dvou splátkách a poplatníci provozující zemědělskou výrobu)

Již ukončené programy

Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava pro rok 2023

Dotační program je určen chovatelům hospodářských zvířat a včelstev, kteří mají trvalý pobyt v obci Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: do 30.9.2023

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava v roce 2023

Dotační program je určen občanům s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné.

Lhůta pro podání žádosti: od 1.9.2023 do 30.9.2023


Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava pro rok 2023

Dotační program je určen fyzickým osobám, mající vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: 1.6.2023 - 30.6.2023
                                              do 30.11.2023 (poplatníci, kteří platí daň ve dvou splátkách a poplatníci provozující zemědělskou výrobu)

Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava pro rok 2022

Dotační program je určen chovatelům hospodářských zvířat a včelstev, kteří mají trvalý pobyt v obci Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: do 30.9.2022

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva

V návaznosti na výzvu Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací připravuje Moravskoslezský kraj 4. – výzvu Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji.

Dotační program pro občany byl vyhlášen dne 11. května 2022, příjem žádostí bude spuštěn dne 13. června 2022.
Ukončení příjmu žádostí bude 31. srpna 2022.

Podrobné informace budou dostupné na adrese
http://lokalni-topeniste.msk.cz, případně na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava v roce 2022

Dotační program je určen občanům s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné.

Lhůta pro podání žádosti: od 1.9.2022 do 30.9.2022