Územní plán

Obec Stonava zahájila proces pořizování nového Územního plánu Stonava, který bude řešit celé správní území obce Stonava, katastrální území Stonava (okres Karviná) č. 755630.

Níže jsou potřebné dokumenty ve formátu PDF.

Veřejná vyhláška - návrh zadání ÚP Stonava

Návrh zadání - Územní plán Stonava 31.7.2023

OZNÁMENÍ A VÝZVA PRO VEŘEJNOST ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU STONAVA

Formulář - NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU


Další dokumenty ve formátu PDF týkají se ÚP Stonava

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Stonava

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu obce Stonava


Úplné znění Územního plánu obce Stonava po Změně č. 4 
Do úplného znění Územního plánu obce Stonava po vydání Změny č. 4, která nabyla účinnosti dne 23. 8. 2023 lze nahlížet na níže uvedených místech:
• Obecní úřad Stonava, stavební úřad, Stonava 730, 735 34 Stonava
• Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, 28. října 117, 702 18 Ostrava
• Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

1. ÚP obce Stonava_ÚZ4_textová část.pdf
1B1_ZCU-UZ4.pdf
1B2_KUN-UZ4.pdf
1B3_PVU_ZON-UZ4.pdf
1B4_VPS-UZ4.pdf
2B2_KOORDINACNI_VYKRES-UZ4.pdf
2B4_GEOLOGICKE A DULNI VLIVY-UZ4.pdf


Změna č. 4 Územního plánu obce Stonava  
Dne 20. 6. 2023 byla usnesením č. 1.9 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Stonava Změna č. 4 Územního plánu obce Stonava, která nabyla účinnosti dne 23. 8. 2023.
Do změny č. 4 územního plánu obce Stonava a její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecní úřad Stonava, stavební úřad, Stonava 730, 735 34 Stonava a Magistrátu města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná 

1. Změna č. 4 ÚPO Stonava_výroková část.pdf
2. Změna č. 4 ÚPO Stonava_odůvodnění.pdf
3. Změna č. 4 ÚPO Stonava_text s vyznačením změn.pdf
IB1_ZCU_ZM4.pdf
IB2_HLV_ZM4.pdf
IB3_ZON_ZM4.pdf
IB4_VPS_ZM4.pdf
IIB1_KOV_ZM4.pdf
IIB2_ZPF_ZM4.pdf
IIB4_GEO_DV_ZM4.pdf


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, Právní stav po změně č. 3 - soubory "C" (soubory ve formátu pdf viz níže)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, Právní stav po změně č. 3, speciální přílohy - soubory "D" (soubory ve formátu pdf viz níže)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, změna č. 3 - soubory "A" (soubory ve formátu pdf viz níže)

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, změna č. 3, odůvodnění - soubory "B" (soubory ve formátu pdf viz níže)