Povinně zveřejňované informace

Info dle zák.106/99 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. v pl. znění.

V souladu s § 18 odst. 1 zák. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme:

ROK 2023 :

a)    V roce 2023 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění
b)   - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 0
c)   - 0
d)   - 0
e)   - 0
f)    - 0

Žádosti o informace mimo zákon č. 106/99 Sb. jsou podávány průběžně a to ústně, telefonicky nebo datovou schránkou. Odpovědi jsou poskytovány neodkladně zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starostou v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje Obecní úřad Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 13.3.2024
Tomáš Wawrzyk, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2022 :

a)    V roce 2022 bylo podáno 7 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění a z toho u tří žádostí došlo k odložení z důvodu, že se nevztahují k působnosti obce Stonava a u jedné žádosti byl tazatel vyzván k doplnění údajů.
b)   - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 0
c)   - 0
d)   - 0
e)   - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 27.3.2023
Tomáš Wawrzyk, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2021 :

a)    V roce 2021 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění a z toho u jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti.
b)   - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 0
c)   - 0
d)   - 0
e)   - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 16.5. 2022
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2020 :

a)    V roce 2020 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění a z toho u jedné žádosti bylo vydáno rozhodnutí o nevyhovění žádosti.
b)   - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 0
c)   - 0
d)   - 0
e)   - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 11.2. 2021
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2019 :

a)     V roce 2019 byly podány 2 žádosti o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění a z toho u jedné byl žadatel vyzván k doplnění žádosti, druhé žádosti bylo vyhověno
b)    - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 0
c)    - 0
d)    - 0
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 25.2. 2020
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2018 :

a)     V roce 2018 bylo podáno 9 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění, a z toho u dvou žádostí bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
b)    - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 1
c)    - 0
d)    - 0
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 28.2. 2019
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2017 :

a)    V roce 2017 bylo podáno 8 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 27.2. 2018
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2016 :

a)    V roce 2016 bylo podáno 12 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 23. 1. 2017
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015 :

a)    V roce 2015 byly podány 4 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 6.2.2016
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014 :

a)    V roce 2014 byly podány 3 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a jedna žádost byla postoupena jinému orgánu.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 11.2.2015
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013 :

a)    V roce 2013 bylo podáno 6 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a jedna žádost byla postoupena jinému orgánu.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 3.3.2014
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2012 :

a)    V roce 2012 bylo podáno 14 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 1.2.2013
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2011 :

a)    V roce 2011 bylo podáno 11 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta.  
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.  

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím   internetových stránek obce.

Ve Stonavě 22.2.2012
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2010 :

a) V roce 2010 byly podány 2 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Z celkového počtu dvou žádostí bylo jedné vyhověno a pisatel druhé informace byl odkázán na internetové stránky obce. Tam byly potřebné údaje pro diplomovou práci.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 9.2.2011
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2009 :


a) V roce 2009 byly podány 4 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Z celkového počtu čtyř žádostí byly 3 podány písemně a 1 e-mailem. Ve všech případech žadatelům bylo vyhověno.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 12.1.2010
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2008 :

a) V roce 2008 byla podána 1 žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění (žadatel byl odkázán na internetové stránky obce).

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 22.1.2009
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2007 :

a) V roce 2007 nebyly podány žádné žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb..

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 31.1.2008
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2006 :

a) V roce 2006 byly podány 3 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb., všem bylo vyhověno ve lhůtě.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Ve Stonavě 17.1.2007
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

ROK 2005 :

a) V roce 2005 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2005 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 4.1.2006
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

ROK 2004 :

a) V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2004 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 19.1.2005
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

ROK 2003 :

a) V roce 2003 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2003 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 30.1.2004
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

ROK 2002 :

a) V roce 2002 podána 1 žádost

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

Z celkového počtu jedné žádosti o informace bylo této žádosti vyhověno. Při poskytování informací je postupováno v souladu s vládním usnesením ČR ze dne 6.9.2000 č. 875.

Ve Stonavě 17.1.2003
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

ROK 2001 :

a) V roce 2001 podána 1 žádost

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatní části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

Z celkového počtu jedné žádosti o informace bylo žadateli plně vyhověno. Při poskytování informací je rovněž postupováno podle usnesení vlády ČR ze dne 6.9.2000 č. 875.

Ve Stonavě 2. 1. 2002
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


Název souboru
Datum vyvěšení