Odpadové hospodářství


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

TŘÍDĚNÍ POUŽITÝCH OLEJŮ A TUKŮ
S odvoláním na zák. č. 185/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů v obci Stonava, na sběrném místě, byly umístěny 3 modré nádoby (sudy), které slouží  k soustřeďování jedlých olejů a tuků.  Občan může použitý tuk nebo olej přinést v nádobě, kterou do příslušných sudů vyprázdní.
Upozorňujeme občany, aby do takto označených nádob nic jiného nevhazovali. 

Kalendář svozu odpadu v roce 2022

Svoz komunálního odpadu
LEDEN
11, 18, 25
ÚNOR
8, 15, 22
BŘEZEN
8, 15, 22
DUBEN
9, 22
KVĚTEN
10, 24
ČERVEN
7, 21
ČERVENEC
5, 19
SRPEN
2, 16, 30
ZÁŘÍ
13, 27
ŘÍJEN
11, 25
LISTOPAD
8, 22
PROSINEC
6, 20


Svoz bioodpadu
LEDEN
4
ÚNOR
1
BŘEZEN
1, 29
DUBEN
4, 16, 29
KVĚTEN
10, 24
ČERVEN
7, 21
ČERVENEC
5, 19
SRPEN
2, 16, 30
ZÁŘÍ
13, 27
ŘÍJEN
11, 25
LISTOPAD
8, 22
PROSINEC
6, 20
Svoz žlutých pytlů (PET láhve)
LEDEN
20
ÚNOR
17
BŘEZEN
17
DUBEN
28
KVĚTEN
27
ČERVEN
24
ČERVENEC
22
SRPEN
19
ZÁŘÍ
30
ŘÍJEN
28
LISTOPAD
25
PROSINEC
23


Svoz modrých pytlů (papír)
LEDEN
13
ÚNOR
10
BŘEZEN
10
DUBEN
14
KVĚTEN
23
ČERVEN
20
ČERVENEC
18
SRPEN
15
ZÁŘÍ
26
ŘÍJEN
24
LISTOPAD
21
PROSINEC
19

Svoz skleněných odpadů
LEDEN
6
ÚNOR
3
BŘEZEN
3
DUBEN
11
KVĚTEN
9
ČERVEN
6
ČERVENEC
4
SRPEN
1
ZÁŘÍ
12
ŘÍJEN
10
LISTOPAD
7
PROSINEC
5


Svoz nebezpečného odpadu
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN
4
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ
10
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINECTRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům
08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"
09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"
10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko
11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J
11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"


Název souboru
Datum vyvěšení