Odpadové hospodářství


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

TŘÍDĚNÍ POUŽITÝCH OLEJŮ A TUKŮ

S odvoláním na zák. č. 185/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů v obci Stonava, byly v obci Stonava umístěny 3 černé plastové nádoby s růžovým víkem, které slouží  k soustřeďování jedlých olejů a tuků.  Občan musí použitý tuk nebo olej přinést v plastové, dobře uzavíratelné, nádobě, kterou do příslušných nádob vyhodí. Nádoby jsou umístěny na sídlišti Hořany, na sídlišti Nový Svět a před bránou obecního úřadu.
Upozorňujeme občany, aby do takto označených nádob nic jiného nevhazovali.


Kalendář svozu odpadu v roce 2023

Svoz komunálního odpadu
LEDEN
3, 17, 31
ÚNOR
14, 28
BŘEZEN
14, 28
DUBEN
12, 25
KVĚTEN
9, 23
ČERVEN
6, 20
ČERVENEC
4, 18
SRPEN
1, 15, 29
ZÁŘÍ
12, 26
ŘÍJEN
10, 24
LISTOPAD
7, 21
PROSINEC
5, 19


Svoz bioodpadu
LEDEN
3, 17, 31
ÚNOR
14, 28
BŘEZEN
14, 28
DUBEN
12, 25
KVĚTEN
9, 23
ČERVEN
6, 20
ČERVENEC
4, 18
SRPEN
1, 15, 29
ZÁŘÍ
12, 26
ŘÍJEN
10, 24
LISTOPAD
7, 21
PROSINEC
5, 19
Svoz žlutých pytlů (PET láhve)
LEDEN
20
ÚNOR
17
BŘEZEN
31
DUBEN
28
KVĚTEN
26
ČERVEN
23
ČERVENEC
21
SRPEN
-
ZÁŘÍ
1, 29
ŘÍJEN
27
LISTOPAD
24
PROSINEC
22


Svoz modrých pytlů (papír)
LEDEN
16
ÚNOR
27
BŘEZEN
27
DUBEN
24
KVĚTEN
22
ČERVEN
19
ČERVENEC
17
SRPEN
28
ZÁŘÍ
25
ŘÍJEN
23
LISTOPAD
20
PROSINEC
18

Svoz skleněných odpadů
(pouze 1100 l nádoby ze stanovišť nádob na třídění odpadů)
LEDEN
2
ÚNOR
3
BŘEZEN
3
DUBEN
11
KVĚTEN
8
ČERVEN
5
ČERVENEC
3
SRPEN
4
ZÁŘÍ
1
ŘÍJEN
9
LISTOPAD
6
PROSINEC
4


Svoz nebezpečného odpadu
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN
1
KVĚTEN

ČERVEN
 
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ
 
ŘÍJEN
21
LISTOPAD
 
PROSINEC
 


TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům
08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"
09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"
10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko
11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J
11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"