Odpadové hospodářství

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

TŘÍDĚNÍ POUŽITÝCH OLEJŮ A TUKŮ
S odvoláním na zák. č. 185/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů v obci Stonava, na sběrném místě, byly umístěny 3 modré nádoby (sudy), které slouží  k soustřeďování jedlých olejů a tuků.  Občan může použitý tuk nebo olej přinést v nádobě, kterou do příslušných sudů vyprázdní.
Upozorňujeme občany, aby do takto označených nádob nic jiného nevhazovali. Kalendář svozu odpadu v roce 2020

 
  Svoz komunálního odpadu   Svoz bioodpadu
leden 14, 21, 28   7
únor 11, 18, 25   4
březen 10, 17, 24   3,31
duben 7, 21   14, 28
květen 5, 19   12, 26
červen 2, 16, 30
9, 23
červenec 14, 28
7, 21
srpen 11, 25
4, 18
září 8, 22   2, 15, 29
říjen 6, 20   13, 27
listopad 3, 17   10, 24
prosinec 1, 8, 22, 29,31
15

 

  Svoz žlutých pytlů (PET láhve)   Svoz modrých pytlů (papír)
leden 2, 30   16
únor 27   13
březen 26   12
duben 23   9
květen 21   7
červen 18   4
červenec 16   2
srpen 13
27
září 10   24
říjen 8   22
listopad 5   19
prosinec 3
17

 

  Svoz skleněných odpadů   Svoz nebezpečného odpadu
leden 9  
únor 6  
březen 5   7
duben 2, 30  

květen 28  

červen 25   6
červenec 23  

srpen 20  

září 17   5
říjen 15  

listopad 12  

prosinec 10
 5

TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům

08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"

09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"

10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko

11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J

11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"


Název souboru
Datum vyvěšení