Odpadové hospodářství


TŘÍDĚNÍ ODPADU
Občané mohou třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka nápojů a od jogurtů. Občané je mohou vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu by však měli mít na paměti, že do kontejneru nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.

TŘÍDĚNÍ POUŽITÝCH OLEJŮ A TUKŮ

S odvoláním na zák. č. 185/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadů v obci Stonava, byly v obci Stonava umístěny 3 černé plastové nádoby s růžovým víkem, které slouží  k soustřeďování jedlých olejů a tuků.  Občan musí použitý tuk nebo olej přinést v plastové, dobře uzavíratelné, nádobě, kterou do příslušných nádob vyhodí. Nádoby jsou umístěny na sídlišti Hořany, na sídlišti Nový Svět a před bránou obecního úřadu.
Upozorňujeme občany, aby do takto označených nádob nic jiného nevhazovali.


Kalendář svozu odpadu v roce 2024

Svoz komunálního odpadu
LEDEN
3, 16, 30
ÚNOR
13, 27
BŘEZEN
12, 26
DUBEN
9, 23
KVĚTEN
7, 21
ČERVEN
4, 18
ČERVENEC
2, 16, 30
SRPEN
13, 27
ZÁŘÍ
10, 24
ŘÍJEN
8, 22
LISTOPAD
5, 19
PROSINEC
3, 17, 31


Svoz bioodpadu
LEDEN
3, 16, 30
ÚNOR
13, 27
BŘEZEN
12, 26
DUBEN
9, 23
KVĚTEN
7, 21
ČERVEN
4, 18
ČERVENEC
2, 16, 30
SRPEN
13, 27
ZÁŘÍ
10, 24
ŘÍJEN
8, 22
LISTOPAD
5, 19
PROSINEC
3, 17, 31
Svoz žlutých pytlů (PET láhve)
LEDEN
19
ÚNOR
16
BŘEZEN
15
DUBEN
26
KVĚTEN
24
ČERVEN
21
ČERVENEC
19
SRPEN
30
ZÁŘÍ
27
ŘÍJEN
25
LISTOPAD
22
PROSINEC
20


Svoz modrých pytlů (papír)
LEDEN
15
ÚNOR
12
BŘEZEN
11
DUBEN
22
KVĚTEN
20
ČERVEN
17
ČERVENEC
15
SRPEN
26
ZÁŘÍ
23
ŘÍJEN
21
LISTOPAD
18
PROSINEC
16

Svoz skleněných odpadů
(pouze 1100 l nádoby ze stanovišť nádob na třídění odpadů)
LEDEN
2
ÚNOR
2
BŘEZEN
4
DUBEN
8
KVĚTEN
6
ČERVEN
3
ČERVENEC
1, 29
SRPEN
26
ZÁŘÍ
-
ŘÍJEN
7
LISTOPAD
4
PROSINEC
2


Svoz nebezpečného odpadu
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN
6
KVĚTEN

ČERVEN
 
ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ
 
ŘÍJEN
19
LISTOPAD
 
PROSINEC
 


TRASA SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

08.00 - 08.40 hod.         sídl. Nový Svět - bývalý kulturní dům
08.45 - 09.25 hod.         Holkovice - obchod "U Edy"
09.30 - 10.10 hod.         Stavy - obchod "U Majetných"
10.15 - 10.55 hod.         Bonkov - zdravotní středisko
11.00 - 11.40 hod.         sídl. Hořany - obchod J-J
11.45 - 12.25 hod.         Mexiko - u bývalého obchodu "Geňa"