Veřejná pohřebiště

V obci Stonava se nacházejí dvě veřejná pohřebiště:
1. na parc. č. 22/1 v k. ú. Stonava - lokalita u římskokatolického kostela
2. na parc. č 1531 v k.ú. Stonava - lokalita u evangelického kostela

Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Stonava, se sídlem Stonava 730, 735 34.

Veřejné pohřebiště je přístupné:

ZIMNÍ OBDOBÍ         
od 1. 11. do 31. 3.  od 7.00 hod. do 17.00 hod.
LETNÍ OBDOBÍ        
od 1. 4. do 31. 10.  od 7.00 hod. do 20.00 hod.Název souboru
Datum vyvěšení