Veřejná pohřebiště

V obci Stonava se nacházejí dvě veřejná pohřebiště:
1. na parc. č. 22/1 v k. ú. Stonava - lokalita u římskokatolického kostela
2. na parc. č 1531 v k.ú. Stonava - lokalita u evangelického kostela

Provozovatelem veřejného pohřebiště je obec Stonava, se sídlem Stonava 730, 735 34.

Veřejné pohřebiště je přístupné:

ZIMNÍ OBDOBÍ         
od 1. 11. do 31. 3.  od 7.00 hod. do 17.00 hod.
LETNÍ OBDOBÍ        
od 1. 4. do 31. 10.  od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Informace o válečných hrobech a pietních místech

Obecní úřad Stonava vede evidenci válečných hrobů a pietních míst, a to v souladu se zák. 122/2002 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v platnost 1. července 2004.

V obci Stonava je šest pietních míst a jeden hrob s ostatky.

Bližší informace jsou k nahlédnutí v centrální evidenci válečných hrobů (https://valecnehroby.army.cz).Název souboru
Datum vyvěšení