Ztráty a nálezy

Hledá se ...

13.2.2022

Hledá se majitel mobilu iPhone nalezeného v blízkosti zdravotního střediska ve Stonavě.
Nalezený mobilní telefon je na obecním úřadě u paní Jany Szczcerbové.