Programy

Dotace pro všechny

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava v roce 2021

Dotační program je určen občanům s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné.

Lhůta pro podání žádosti: od 1.9.2021 do 30.9.2021

Program k poskytnutí dotace chovatelům hospodářských zvířat a včelstev v obci Stonava pro rok 2021

Dotační program je určen chovatelům hospodářských zvířat a včelstev, kteří mají trvalý pobyt v obci Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: do 30.9.2021

Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava pro rok 2021

Dotační program je určen fyzickým osobám, mající vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: 1.6.2021 - 30.6.2021
                                              do 30.11.2021 (poplatníci, kteří platí daň ve dvou splátkách a poplatníci provozující zemědělskou výrobu)

Program k poskytnutí dotace na úhradu stočného občanům obce Stonava v roce 2020

Dotační program je určen občanům s trvalým pobytem v obci Stonava, kteří nejsou napojeni na kanalizační síť ve vlastnictví obce Stonava a neplatí jí stočné.

Lhůta pro podání žádosti: od 1.11.2020 do 30.11.2020

Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava pro rok 2020

Dotační program je určen fyzickým osobám, mající vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.

Lhůta pro podání žádosti: 1.9.2020 - 30.9.2020
                                              do 30.11.2020 (poplatníci, kteří platí daň ve dvou splátkách a poplatníci provozující zemědělskou výrobu)

Program k poskytnutí dotace na zateplení budov v obci Stonava pro rok 2020

Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Stonava a vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava. Příjemcem dotace je také fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v obci Stonava, ale vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.