Programy

Dotace pro všechny

Program k poskytnutí dotace na zateplení budov v obci Stonava pro rok 2020

Příjemcem dotace je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci Stonava a vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava. Příjemcem dotace je také fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v obci Stonava, ale vlastnické právo k nemovitosti v katastrálním území obce Stonava.