Dotované projekty

Hřiště ve Stonavě

msk

Hřiště ve Stonavě

Účelem projektu, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je rekonstrukce hřiště vedle domu PZKO a stavba workoutového hřiště na území cykloparku tak, aby bylo možné poskytnout dnešním dětem a mládeži to, co mnozí dříve považovali za samozřejmost a to volně dostupný prostor k setkávání všech generací. Ať už je to setkání u svačiny na lavičce nebo při  zábavě na trampolíně, houpačkách, velkém prolézacím hradu či workoutovém hřišti.

Workoutové hřiště umístěné na území cykloparku vedle ZŠ a MŠ Stonava bude využívat obyvatelsko všech věkových kategorií, dále pak děti a mládež a žáci ZŠ a MŠ (díky kvalitě zázemí, personálního zabezpečení a celkových podmínek jsou školy a školky v obci Stonava vyhledávány rodiči i z okolních obcí). Volně přístupné cvičení s váhou vlastního těla na čerstvém vzduchu je moderní možností nejen pro setkávání generací a prevencí kriminality mládeže, ale i příležitostí pro zlepšení tělesné kondice obyvatel.                                               

Obec Stonava jako správce veřejných prostranství zabezpečí obyvatelsku, dětem a mládeži, žákům ZŠ a MŠ a návštěvníkům obce zajímavé a bezpečné podmínky pro posílení kultury aktivního trávení volného času, čímž naplňuje specifický strategický cíl 4.2 Stategie rozvoje MSK na léta 2009-2020.


další dotované projekty