Dotované projekty

"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě - VZT školní kuchyně


"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě - VZT školní kuchyně

Předmětem projektu je výměna vzduchotechniky školní kuchyně. V rámci  projektu dojde k instalaci vzduchotechnického zařízení, které bude řešit nucené větrání vybraných prostor objektu - školní kuchyně.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

další dotované projekty