Dotované projekty

Pořízení elektromobilu - obec Stonava, Stonava, okres Karviná


Pořízení elektromobilu - obec Stonava, Stonava, okres Karviná

Cílem projektu na pořízení 1 elektromobilu je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí v obci Stonava a přilehlé oblasti Karvinska a to zejména snížením emisí z dopravy a snížením hlukové zátěže prostřednictvím  využívání vozidla s alternativním pohonem (s bateriovým pohonem (BEV)). Elektromobil je využíván jako dopravní prostředek při výkonu činností souvisejících se správou obce a to zejména na krátké vzdálenosti po obci, do pověřené obce Karviná a krajského města Ostrava. Hlavním kritériem při volbě dopravního prostředku byl parametr nulových emisí CO2 a NOx při provozu.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


další dotované projekty