Dotované projekty

Vybudování parkoviště a chodníku u ZŠ a MŠ Dolany

Vybudování parkoviště a chodníku u ZŠ a MŠ Dolany

Cílem a zároveň předmětem projektu byla výstavba nového chodníku a parkovací plochy u Základní školy a mateřské školy Dolany ve Stonavě. Dobudování dalšího parkoviště naproti ZŠ a MŠ Dolany bylo nutností vzhledem k rozšíření kapacity MŠ Dolany o 28 dětí a nedostatečné ploše parkoviště umístěného přímo v areálu ZŠ a MŠ Dolany.

V rámci realizace projektu došlo také k rekonstrukci stávající autobusové zastávky (její čekárny) u ZŠ a MŠ Dolany.

Nově vybudovaný chodník se napojil na stávající chodník a bude "obsluhovat" novou parkovací plochu a autobusovou zastávku. Původní autobusová zastávka byla v nevyhovujícím stavu a nevhodně umístěna, proto došo k její rekonstrukci a přesunu blíže k místu pro přecházení (vedoucímu ke vstupu do ZŠ a MŠ Dolany).


další dotované projekty