Dotované projekty

Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Stonava

msk

Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ Stonava

Účelem projektu, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je zajištění rekonstrukce přístupových a zpevněných ploch a odstavných stání v areálu Základní školy a mateřské školy v obci Stonava a tím dosáhnout vyšší bezpečnosti a zlepšení podmínek pro provozování školských objektů. Díky kvalitě zázemí, personálního zabezpečení a celkových podmínek jsou školy a školky v obci Stonava vyhledávány rodiči i z okolních obcí. Navíc v závislosti na rozšíření kapacity MŠ Dolany v areálu o 28 dětí, se zvyší zátěž využívání venkovních prostor a je nutné se na nový stav připravit.

Rekonstrukce areálu je mimo jiné doprovodným opatřením k vybudování nové infrastruktury předškolního vzdělávání díky níž budou odstraněny bariéry pro zapojení rodičů dětí předškolního věku na trh práce, čímž dojde na území Moravskoslezského kraje k plnění Strategie rozvoje regionálního školství v rámci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 a  Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na roky 2016-2018.


další dotované projekty