Dotované projekty

Vybavení JSDH Stonava

Vybavení JSDH Stonava

Předmětem projektu je pořízení vybavení JSDH Stonava, a to kompletních zásahových obleků,  protipořezových návleků, motorové pily, teleskopického žebříku, lana, celotělových bezpečnostních postrojů a dílenského vozíku s nářadím.

Cílem projektu je zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Stonava pro řešení a řízení rizik při zabezpečování ochrany životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Stonava. JSDH Stonava je 2. nejvytíženější jednotkou na území MAS Pobeskydí, což svědčí o nezbytnosti mít tuto jednotku velmi dobře a adekvátně vybavenou.

Veškeré výdaje projektu na pořízení vybavení přímo souvisejí s výkonem služby jednotek dobrovolných hasičů obce.

videoreportáž - TV Polar Stonava

další dotované projekty


Název souboru
Datum vyvěšení