Dotované projekty

Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava

mistni_rozvoj
msk

Vybudování kapacity předškolního vzdělávání v obci Stonava

Cílem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a rozpočtu Moravskoslezského kraje, je vybudování kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení v obci Stonava, které dlouhodobě umožní zlepšení kvality  a dostupnosti formálního předškolního vzdělávání v místě s pozitivním demografickým vývojem a odstraní bariéru pro zapojení rodičů dětí předškolního věku na trh práce.

V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám nevyužitého objektu v areálu stávající mateřské školy,  pořízení nábytku, vybavení zázemí infrastruktury a realizaci přírodní zahrady s herními prvky.

Výsledkem projektu je nová mateřská škola pro 28 dětí, jejíž kapacita pokryje demografické nároky v návaznosti na stávající poptávku po předškolním vzdělávání dětí z obce Stonava a přilehlého okolí.


další dotované projekty