Dotované projekty

"5.1a" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany


zivotni_prostredi
msk

"5.1a" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy mateřské školy Dolany ve Stonavě. V rámci projektu dojde k zateplení obvodového pláště, střechy, stropních konstrukcí  do půdních prostor a stropních konstrukcí nad suterénem. Dále budou nainstalovány prvky pasivní ochrany proti slunečnímu záření a to venkovní žaluzie z jižní strany. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Z prostředků MSK byla financována projektová dokumentace na základě vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“

další dotované projekty