Dotované projekty

Rekonstrukce venkovního areálu polské MŠ ve Stonavě

msk

Rekonstrukce venkovního areálu polské MŠ ve Stonavě

Cílem a zároveň předmětem projektu je rekonstrukce venkovního areálu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě tak, aby obec Stonava zabezpečila dětem MŠ zajímavé a bezpečné podmínky pro školní a mimoškolní aktivity.

V zadní části areálu (využíván MŠ) jsou staré a dosluhující prvky s nevhodným uspořádaním. Některé prvky jsou navíc vyrobeny z nevyhovujících materiálů (např. staré pneumatiky). V zahradě MŠ chybí zařízení pro dvouleté děti, které také MŠ navštěvují. Vysoké herní prvky jsou pro ně moc náročné. Některé prvky nesplňují normy a části prvků začínají být nebezpečné. Na zpevněné ploše jsou osazeny lavice, které zabírají daný prostor a nejsou využívány. Mobiliář umístěný na zahradě je nevhodný.

V rámci realizace projektu dojde k odstranění starých a nevhodných prvků v zadní části areálu. Na zahradě MŠ budou umístěny nové certifikované herní prvky spolu s vhodnými dopadovými plochami, které budou v souladu s ČSN EN 1176 a 1177, a bude doplněn mobiliář.

další dotované projekty