Dotované projekty

Dokumentace cyklistické infrastruktury v obci Stonava

msk

Dokumentace cyklistické infrastruktury v obci Stonava

Cílem a zároveň předmětem projektu je zpracování potřebné dokumentace pro záměr vybudování nové cyklotrasy v obci Stonava, a to:

1) Studie proveditelnosti;
2) PD ve stupni Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení).

Účelem projektu je zpracování nutné dokumentace k vybudování nové cyklotrasy v obci Stonava, která bude navazovat a napojovat se na stávající trasu č. 6097 (trasa Dolní Marklovice-hr.p. - Karviná-Mizerov - Albrechtice-rozc. - cca 17 km dlouhou).

Jedná se v podstatě o souběžnou alernativní cyklotrasu k stávající cyklotrase č. 6097, která však ve větší míře povede krajinou kolem řeky Stonávky (část povede MK 22b) namísto místní komunikací 1b.

další dotované projekty