Dotované projekty

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek II


mistni_rozvoj

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek II

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového průchodu obcí Stonava.

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je rekonstrukce chodníku podél silnice II. třídy (II/475) včetně 1 zastávky veřejné hromadné dopravy (stavební úpravy chodníku) a její přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizací projektu dojde k doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé a k provedení potřebných bezbariérových úprav řešeného úseku.


další dotované projekty