Dotované projekty

Regenerace zeleně v obci Stonava


Regenerace zeleně v obci Stonava

Předmětem projektu je regenerace zeleně v centrální části obce Stonava. Projekt řeší zeleň vybraných částí obecních pozemků, které byly vyhodnoceny jako problémové a neplnící funkce zeleně, případně se stárnoucími vegetačními prvky, které nahrazuje a obnovuje, pěstební opatření na vzrostlé zeleni v centru obce a dále navrhuje nové výsadby na určených vhodných plochách v obci. Součástí projektu je také obnova dvou jasanových alejí napadených škůdci, drobné zpevněné plochy a mobiliář.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

další dotované projekty