Dotované projekty

Realizace úspor energie - objekt klubovny zahrádkářů Stonava

zivotni_prostredi
msk


Realizace úspor energie - objekt klubovny zahrádkářů Stonava

Cílem projektu, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Operačního programu Životní prostředí, je snížení energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění objektu klubovny zahradkářů ve Stonavě vedoucí k úspoře emisí škodlivin a efektivnímu hospodaření s energiemi šetrnými k životnímu prostředí.

Předmětem projektu je zlepšení tepelně technických vlastností budovy a využití OZE v objektu klubovny zahrádkářů ve Stonavě. V rámci projektu budou vyměněny nevyhovující výplně otvorů za nové z plastových profilů s izolačními skly a dojde k dozateplení podhledu pod střechou a zavedení energetického managementu. Projekt zahrnuje výměnu stávajících akumulačních kamen za tepelné čerpadlo vzduch/voda, výstavbu otopné soustavy s otopnými tělesy a instalaci měřících a regulačních prvků.                                                 

Výsledkem projektu je snížení konečné spotřeby energie o 41,7 GJ/rok, snížení produkce emisí o 12,28 CO2/rok a výroba tepla z OZE ve výši 24,1 GJ/rok.


další dotované projekty