Dotované projekty

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek I a III


mistni_rozvoj

Rekonstrukce chodníků v obci Stonava - bezpečnost v dopravě v obci Stonava_úsek I a III

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a zajištění bezbariérového průchodu obcí Stonava.

Předmětem projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, je rekonstrukce chodníků podél silnic II. a III. třídy (II/475 - úsek I,  III/4749 a III/4687- úsek III) včetně 2 zastávek veřejné hromadné dopravy (stavební úpravy chodníků) a jejich přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizací projektu dojde k doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé a k provedení potřebných bezbariérových úprav řešených úseků.


další dotované projekty