Dotované projekty

"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě


"5.1b" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě

Předmětem projektu je instalace nuceného větrání s rekuperací v učebnách objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě.. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

další dotované projekty