Dotované projekty

"5.1b" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany


zivotni_prostredi
msk

"5.1b" Snížení energetické náročnosti v objektu MŠ Dolany

Předmětem projektu je energetická úspora objektu. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy a instalaci nuceného větrání s rekuperací. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Z prostředků MSK byla financována projektová dokumentace na základě vyhlášeného dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“

další dotované projekty