Dotované projekty

"5.1a" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě


"5.1a" Energetické úspory v objektu polské ZŠ a MŠ ve Stonavě 

Předmětem projektu je zateplení fasád, střech, konstrukcí do půdy, výměna stávajících výplní otvorů, výměna zdroje tepla, rekonstrukce systému vytápění, otopné soustavy a instalace nového úsporného osvětlení. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

další dotované projekty