Dotované projekty

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

msk

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol

Termín realizace projektu: 1.10.2018 - 30.4.2020

Cílem dotačního programu, který je spolufinancován z rozpočtu moravskoslezského kraje je umožnit dětem vycestovat na dobu minimálně 12 dnů do oblastí, kde ovzduší nevykazuje zhoršenou kvalitu a kde jsou současně dětem poskytovány procedury vedoucí ke zlepšení stavu dýchacích cest a k posílení imunity.

INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

další dotované projekty