Územní plán - návrh Změny č. 4

„Návrh Změny č. 4 Územního plánu obce Stonava – veřejné projednání“