Události

Co se u nás děje

Stonavské dožínky 2023

3. září 2023
centrum obce Stonava

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Stonava, pobočný spolek
ve spolupráci
s obcí Stonava, Farmou Stonava a dalšími zemědělci 

Vás srdečně zvou v neděli 3.9.2023 na STONAVSKÉ DOŽÍNKY.

PROGRAM

13:00                Posvěcení dožínkového chleba


Poświęcenie chleba dożynkowego
   

13:15
Odjezd kočárů s hosty od stonavské radnice


Wyjazd bryczek od stonawskiej gminy 
   

13:30
Vystoupení folklorního souboru KAPELA GÓRALSKA v parku PZKO


Występ zespołu folklorystycznego KAPELA GÓRALSKA w parku PZKO
   

13:45
Slavnostní průvod alegorických vozů od kapličky pod Hořanami


Uroczysty korowód z wozami alegorycznymi od kaplicy spod Górzan
   

14:00
Uvítání dožínkového průvodu u PZKO, předání dožínkového chleba a koláčů 


Przywitanie korowodu dożynkowego przy PZKO, przekazanie chleba dożykowego i kołaczy
   

14:15
Vystoupení stonavských dětí, předání dožínkového věnce


Występ stonawskich dzieci, przekazanie wieńca dożynkowego
   

14:45
Taneční soubor Třanovice a Děcka z Třanovic 


Zespół Taneczny Trzanowice i Dziecka z Trzanowic
   

15:30
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe vyzdobenou zahradu nebo plot 


Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą dekorację ogrodu lub płotu
   

16:00
Vystoupení skupiny HOLKI


Występ zespołu HOLKI
   

18:00
Vystoupení skupiny ŠAJTAR


Występ zespołu ŠAJTAR


Trasa průvodu:
radnice - Holkovice (škola) - Hořany (kaple) - park  PZKO

Trasa korowodu: 
ratusz - Hołkowice (szkoła) - Górzany (kaplica) - park PZKO

SOUTĚŽ O NEJLÉPE VYZDOBENOU ZAHRADU NEBO PLOT S DOŽÍNKOVÝM MOTIVEM
KONKURS NA NAJLEPSZĄ DEKORACJĘ OGRODU LUB PŁOTU Z MOTYWEM ŻNIW

Dovolujeme si podotknout, že komise bude hodnotit všechny vyzdobené zahrady a ploty po celé Stonavě. Adresu zahrady nebo plotu nahlaste na Obecním úřadě ve Stonavě do pátku 1.9.2023 do 13.00 hod.
(p. Szczerbová, 596 422 169, jszczerbova@stonava.cz
Hodnocení bude probíhat v neděli dopoledne.

Ośmielamy się zwrócić uwage, że komisja będzie oceniać wszystkie wyzdobione ogrody i płoty na całym obszarze w Stonawie. Adres ogrodu lub płotu można zgłosić w Urzędzie Gminy w Stonawie do piątku 1.9.2023 do godz. 13.00.
(p. Szczerbová, 596 422 169, jszczerbova@stonava.cz)
Ocena będzie przebiegać w niedzielę w godzinach przedpołudniowych.

plakát.pdf

Sdílet