Události

Co se u nás děje

Stonavské dožínky 2022

28. srpna 2022
centrum obce, park PZKO

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Stonava, pobočný spolek
ve spolupráci
s obcí Stonava, Farmou Stonava a dalšími zemědělci 

Vás srdečně zvou v neděli 28.8.2022 na STONAVSKÉ DOŽÍNKY.

PROGRAM
13:00                Posvěcení dožínkového chleba


Poświęcenie chleba dożynkowego
   

13:10
Odjezd kočárů s hosty od stonavské radnice


Wyjazd bryczek od stonawskiej gminy
   

13:30
Vystoupení folklorního souboru WALASI v parku PZKO


Występ zespołu folklorystycznego WALASI w parku PZKO
   

13:30
Slavnostní průvod alegorických vozů od kapličky pod Hořanami


Uroczysty korowód z wozami alegorycznymi od kaplicy spod Górzan
   

13:45
Uvítání dožínkového průvodu u PZKO, předání dožínkového chleba


Przywitanie korowodu dożynkowego przy PZKO, przekazanie chleba dożynkowego
   

14:00
Vystoupení dětí stonavských škol, předání dožínkového věnce


Występ dzieci stonawskich szkoł podstawowych, przekazanie wieńca dożynkowego
   

14:30
Vystoupení folklorního souboru SUSZANIE


Występ zespołu folklorystycznego SUSZANIE
   

15:00
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe vyzdobenou zahradu nebo plot


Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszą dekorację ogrodu lub płotu
   

16:00
Vystoupení SCHELINGER revival


Występ SCHELINGER revival
   

17:30
Vystoupení skupiny QUEEN revival


Występ zespołu QUEEN revival
   

19:00
Taneční zábava - DJ Jarda Šenkyřík


Zabawa przy muzyce - DJ Jarda Šenkyřík


Trasa průvodu:
radnice - Holkovice (škola) - Hořany (kaple) - park  PZKO

Trasa korowodu: 
ratusz - Hołkowice (szkoła) - Górzany (kaplica) - park PZKO

SOUTĚŽ O NEJLÉPE VYZDOBENOU ZAHRADU NEBO PLOT Z DOŽÍNKOVÝM MOTIVEM
KONKURS NA NAJLEPSZĄ DEKORACJĘ OGRODU LUB PŁOTU Z MOTYWEM ŻNIW

Dovolujeme si podotknout, že komise bude hodnotit všechny vyzdobené zahrady a ploty po celé Stonavě.Adresu zahrady nebo plotu nahlaste na Obecním úřadě ve Stonavě do pátku 26.8.2022 do 13.00 hod.(p. Szczerbová, 596 422 169, jszczerbova@stonava.cz).  Hodnocení bude probíhat v neděli dopoledne.

Ośmielamy się zwrócić uwage, że komisja będzie oceniać wszystkie wyzdobione ogrody i płoty na całym obszarze w Stonawie. Adres ogrodu lub płotu można zgłosić w Urzędzie Gminy w Stonawie do piątku 26.8.2022 do godz. 13.00. (p. Szczerbová, 596 422 169, jszczerbova@stonava.cz). Ocena będzie przebiegać w niedzielę w godzinach przedpołudniowych.


plakát.pdf

Sdílet