Události

Co se u nás děje

Sbírka použitého ošacení

10. června 2021
Sportovní hala - areál SK Stonava

K uctění památky paní Anny WICHERKOVÉ organizuje její dcera paní Liduše Raticová ve spolupráci s obcí Stonava

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

pro neziskovou organizaci Textilní banku, z. ú. a humanitární organizaci ADRA (www. textilnibanka.cz, www. adra.cz)

ČTVRTEK   10 . 6. 2021

10.00 - 17.00 hodin

na hřišti ve SPORTOVNÍ HALE

více informací zde

Sdílet