Události

Co se u nás děje

Podzimní sbírka použitého ošacení 2022

20. října 2022
sportovníá hala

Ve spolupráci s obcí Stonava pořádáme tradiční akci
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ A OSTATNÍCH POTŘEBNÝCH VĚCÍ DENNÍHO UŽITKU
pro neziskovou organizaci Textilní banku, z. ú. a humanitární organizaci ADRA
(www. textilnibanka.cz, www. adra.cz)

VE ČTVRTEK 20. 10. 2022
10.00 - 17.00 hodin
na hřišti ve SPORTOVNÍ HALE VE STONAVĚ

- letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky-nepoškozené
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuv – veškerou nepoškozenou
- lékárničky, pouţité brýle
- školní potřeby – pro děti na Ukrajině
Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

VĚCI, KTERÉ NELZE VZÍT:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
- matrace, koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola - ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC

Bližší informace:
paní Liduše Raticová tel. 731 364 254 (Stonava)
paní Dana Halatová tel. 734 406 002 (Horní Suchá)

Sdílet