Územní plán

Obec Stonava tímto oznamuje zahájení přípravy pořizování nového Územního plánu Stonava, který bude řešit celé správní území obce Stonava, katastrální území Stonava (okres Karviná) č. 755630 a vyzývá veřejnost, aby uplatnila, své návrhy na změny v územně plánovací dokumentaci obce Stonava.
Lhůta pro podání návrhů je stanovena do 31. 5. 2023.

Níže jsou potřebné dokumenty ve formátu PDF.

OZNÁMENÍ A VÝZVA PRO VEŘEJNOST ZAHÁJENÍ PŘÍPRAVY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU STONAVA

Formulář - NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU


Další dokumenty ve formátu PDF týkají se ÚP Stonava

Zpráva o uplatňování Územního plánu obce Stonava

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu obce Stonava


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, Právní stav po změně č. 3 - soubory "C"

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, Právní stav po změně č. 3, speciální přílohy - soubory "D"

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, změna č. 3 - soubory "A"

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA, změna č. 3, odůvodnění - soubory "B"