Samospráva

Organizační struktura, Zastupitelsvto, Výbory a komise

Zastupitelstvo

starosta obce:
Ing. Ondřej Feber (ANO 2011)

místostarosta obce:
Tomáš Wawrzyk (ANO 2011)

členové zastupitelstva:
MUDr. Helena Bednářová (ANO 2011))
Ing. Jolanta Jelenová (ANO 2011)
Ing. Vojtěch Feber (ANO 2011)
Ing. Tomáš Bařák (KDU-ČSL)
Ing. Marián Bőhm (Občané pro Stonavu)

Organizační struktura

Organizační strukturu OÚ Stonava tvoří starosta, místostarosta, vedoucí zaměstanec, vedoucí jednotlivých odborů  a zaměstnanci OÚ.

Jsou zřízeny tyto odbory:
    - odbor stavební a dopravy
    - odbor sociální a správní
    - odbor finanční

Výbory obce Stonava

Finanční výbor
předseda:
Ing. Jolanta Jelenová
členové:
Milan Žemlička
Ing. Ladislav Jelen, CSc.
Kontrolní výbor
předseda:
MUDr. Helena Bednářová
členové:
Ing. Vladislav Drozdzik
Gizela Al Tukmachi
Národnostní výbor
předseda:
Ing. Marián Bőhm
členové:
Ing. Vojtěch Feber
Adam Nalewajka
Mgr. Bohdan Prymus
Mgr. Halina Pribulová

Komise obce Stonava

Sociální a zdravotní komise
předseda:
Kazimír Cholewa
členové:
Kateřina Hromádková
Ingrid Janczyková
Jaroslava Žemličková
Anna Kotůlková
Krystyna Kupková
Komise školství, kultury a sportu
předseda:
Tomáš Wawrzyk
členové:
Ing. Vojtěch Feber
Mgr. Mariola Mikula
Pavlína Zaviatičová
Adam Nalewajka
Lukáš Topiarz
Mgr. Jolanta Žemličková
Martin Cyroň
Přestupková komise
předseda:
Bc. Jana Szczerbová, DiS.
členové:
Alžběta Mikulová
Gizela Al Tukmachi

Název souboru
Datum vyvěšení