Samospráva

Organizační struktura, Zastupitelstvo, Výbory a komise

Zastupitelstvo

starosta obce:
Tomáš Wawrzyk (ANO 2011)

místostarosta obce:
Ing. Ondřej Feber (ANO 2011)

členové zastupitelstva:
MUDr. Helena Bednářová (ANO 2011))
Ing. Jolanta Jelenová (ANO 2011)
Lukáš Topiarz (Stonava pro venkov)
Ing. Tomáš Bařák (Stonava pro všechny)
Ing. Marián Bőhm (Občané pro Stonavu)

Organizační struktura

Organizační strukturu OÚ Stonava tvoří starosta, místostarosta, vedoucí zaměstanec, vedoucí jednotlivých odborů  a zaměstnanci OÚ.

Jsou zřízeny tyto odbory:
    - odbor stavební a dopravy
    - odbor sociální a správní
    - odbor finanční

Výbory obce Stonava

Finanční výbor
předseda:
Ing. Jolanta Jelenová
členové:
Milan Žemlička
Ing. Ladislav Jelen, CSc.
Kontrolní výbor
předseda:
MUDr. Helena Bednářová
členové:
Ing. Vladislav Drozdzik
Ing. Dominik Bőhm
Národnostní výbor
předseda:
Ing. Ondřej Feber
členové:
Mgr. Bohdan Prymus
Mgr. Bogdan Kokotek

Komise obce Stonava

Sociální a zdravotní komise
předseda:
...
členové:
...
...
...
...
...
Komise školství, kultury a sportu
předseda:
...
členové:
...
...
...
...
...
...
...
Přestupková komise
předseda:
...
členové:
...
...

Název souboru
Datum vyvěšení