Zveřejňované informace | XML soubory

soubory XML (zvěřejněno: 15. května 2015)

FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR

CV1 Rozvaha

CV2 Výsledovka

CV4 Účetní závěrka příloha


O tištěnou podobu je možno zažádat na OÚ Stonava