Spolková činnost | SPCCH

Svaz postižených civilizačními chorobami, z.o. Stonava

V sociální komisi při MNV Stonava vzešel v roce 1981 návrh, aby byla v obci ustanovena zájmová organizace, která by sdružovala invalidní občany. Dne 11.1.1982 proběhla ustavující schůze Svazu invalidů ve Stonavě.

Svaz invalidů se v roce 199O celorepublikově transformoval na Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. a naše organizace se stala jeho součástí.

SPCCH v ČR z.s., z.o. Stonava má k 10.6.2019 99 členů. Převážně se jedná o kardiaky, diabetiky,  postižení pohybového ústrojí.
Činnost organizace je bohatá, je zaměřena na přednášky lékařů, Policie ČR, požárníky, právní poradnu, bezpečnost seniorů, historické přednášky. Na přednášky a besedy zveme širokou veřejnost. Jezdíme na zajímavé výlety, pravidelně navštěvujeme Těšínské divadlo, zúčastňujeme se turnaje v bowlingu.

Kulturní akce jsou zpestřeny programem dětí místních mateřských školek, Havířovských babek, umělců Moravskoslezského  divadla v Ostravě.