Projekt 2011-2012 | Mikulášské setkáníMIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ

     V úterý 6. prosince 2011 se 50 žáků ZŠ Stonava se svými učiteli vydalo do Gymnázia v Marklowicích na setkání s Mikulášem. Polští přátelé nás opět nezklamali svým programem plným humoru a přátelského přístupu.
     Úvodem byla připravena prezentace "Náš milovaný Mikuláš", následovaly sváteční písně, humorné scénky v jazyce polském i anglickém. A pak už mezi nás přišel Mikuláš se svou družinou. Chválil i káral, žádal omluvy, pokání, sliby i povzbuzoval. Nikdo od nějak však neodešel s prázdnou a i naše děti si spokojeně odvážely domů bohatou mikulášskou nadílku, kterou jim svým překvapivým a milým vystoupením vysloužili někteří naši žáci pod vedením p.učitelky a také pan ředitel.
     Byla to velmi zdařilá akce, která opět vedla k rozvíjení vzájemného poznávání, společné zábavy a přátelské atmosféry.

    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA