Projekt 2011-2012 | Divadelní představeníDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

    Další akcí projektu bylo školní divadelní představení - muzikál Ať žijí duchové, který připravili žáci a učitelé naší školy. Paní učitelky Závacká a Heimerová nacvičily dramatizaci. Herců bylo 20, nejmladšími byli dokonce dva žáci z prvního ročníku. Paní učitelky z 1. stupně nacvičily doprovodná taneční vystoupení a vyrobily kostýmy k nim. Na pódiu se představili  "Trpaslíci", "Lesní zvířátka", "Žampiony" nebo "Pribiňáky". Rekvizity k nim vyráběly paní učitelky spolu se žáky.  Pan učitel Blabla s chlapci 8. - 9. ročníku a paní učitelka Hanzalová s chlapci 5. ročníku vyrobili nádherné auto "Hradní střela". Paní učitelka Hanzalová je rovněž autorkou krásných kulis k představení. Letos byla při realizaci nově využita počítačová technika. S využitím PC a dataprojektoru paní učitelka Závacká zařadila triky, různé efekty, např. stavba střechy hradu aj.
    Představení zhlédli žáci z karvinských škol (ZŠ Cihelní, Majakovského, Družby, Prameny, Borovského), okolních škol z Albrechtic, Horní Suché a samozřejmě studenti marklowického gymnázia a ostatních stonavských zařízení. Nejpozornějšími a nejnadšenějšími diváky byli dospělí - rodiče, prarodiče a hosté v sobotu 28. dubna 2012 odpoledne. Účinkující se snažili ze všech sil a odměnou jim byly rozzářené oči a velký potlesk diváků.


    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA