Projekt 2010 | Hudební dílnyHUDEBNÍ  DÍLNY

      Projekt ZŠ Stonava a  Gymnázia  Marklowice pokračoval akcí nazvanou "HUDEBNÍ  DÍLNY". Šest vybraných žáků ze stonavské školy a studenti z gymnázia  se v průběhu dubna až června setkali na společném nácviku 2 anglických, 2 polských a 1 české písně. Společným tématem všech písní je láska a přátelství.  Český text zhudebnila paní Ewa Skupień z Gymnázia Marklowice.

      Po nácviku písní v marklowické škole následovaly návštěvy v nahrávacím studiu. Naši  žáci Lukáš Kučo  a Sabina Juráková nazpívali sóla pro českou píseň.  Výstupem těchto hudebních dílen jsou nahraná CD se všemi pěti písněmi.  Toto CD obdrželi  všichni zúčastnění i ostatní žáci obou škol.
    VIDEOREPORTÁŽ TV POLAR STONAVA