KVALITA OVZDUŠÍ

INFORMACE O KVALITĚ OVZDUŠÍ, KTERÝ DÝCHÁME

Mezi rizikové skupiny překračovaných limitů znečištění ovzduší patří astmatici, alergici, lidé s kardiovaskulárním a plicním onemocněním, obecně pak senioři, malé děti a těhotné ženy.

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Český hydrometorologický ústav - přehled stavu ovzduší

Krajská hygienická stanice Ostrava - Prezentace k problematice zdravotního stavu obyvatel