Info dle zák.106/99 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. v pl. znění.
 

V souladu s § 18 odst. 1 zák. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme:

ROK 2018 :

a)     roce 2018 bylo podáno 9 žádostí o poskytnutí informací podle zák. č.106/99 Sb v pl. znění, a z toho u dvou žádostí bylo vydáno rozhodnutí oodmítnutí žádosti
b)    - Počet odvolání proti rozhodnutí bylo podáno 1
c)    - 0
d)    - 0
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní, telefonické nebo datovou schránkou a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 28.2. 2019
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------
ROK 2017 :

a)    V roce 2017 bylo podáno 8 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 27.2. 2018
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2016 :

a)    V roce 2016 bylo podáno 12 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 23. 1. 2017
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2015 :

a)    V roce 2015 byly podány 4 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a všem bylo vyhověno.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 6.2.2016
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2014 :

a)    V roce 2014 byly podány 3 žádosti o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a jedna žádost byla postoupena jinému orgánu.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 11.2.2015
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013 :

a)    V roce 2013 bylo podáno 6 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta a jedna žádost byla postoupena jinému orgánu.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 3.3.2014
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2012 :

a)    V roce 2012 bylo podáno 14 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta.
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím internetových stránek obce.

Ve Stonavě 1.2.2013
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2011 :
a)    V roce 2011 bylo podáno 11 žádostí o poskytování informací podle zák.  č. 106/99 Sb., v pl. znění,  a žádná nebyla odmítnuta.  
b)    - 0
c)    - 0
d)    - 0 - Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e)    - 0
f)    Náklady byly požadovány  podle platného sazebníku a byly uhrazeny.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické, a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.  

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím   internetových stránek obce.

Ve Stonavě 22.2.2012
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2010 :

a) V roce 2010 byly podány 2 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Z celkového počtu dvou žádostí bylo jedné vyhověno a pisatel druhé informace byl odkázán na internetové stránky obce. Tam byly potřebné údaje pro diplomovou práci.

Žádosti o informace jsou podávány průběžně a odpovědi jsou ústní nebo telefonické a podávají je zaměstnanci Obecního úřadu Stonava nebo starosta v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 9.2.2011
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2009 :


a) V roce 2009 byly podány 4 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Z celkového počtu čtyř žádostí byly 3 podány písemně a 1 e-mailem. Ve všech případech žadatelům bylo vyhověno.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 12.1.2010
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2008 :

a) V roce 2008 byla podána 1 žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb. v pl. znění (žadatel byl odkázán na internetové stránky obce).

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Ve sledovaném období žádné úhrady nebyly účtovány.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 22.1.2009
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2007 :

a) V roce 2007 nebyly podány žádné žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb..

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Žádosti o informace podané ústně nebo telefonicky poskytovali zaměstnanci průběžně v rozsahu svých kompetencí.

Informace zveřejňuje OÚ Stonava prostřednictvím úřední desky a na internetových stránkách obce.

Ve Stonavě 31.1.2008
Ing. Ondřej Feber, starosta obce

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ROK 2006 :

a) V roce 2006 byly podány 3 žádosti o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb., všem bylo vyhověno ve lhůtě.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Ve Stonavě 17.1.2007
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


ROK 2005 :

a) V roce 2005 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2005 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 4.1.2006
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


ROK 2004 :

a) V roce 2004 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2004 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 19.1.2005
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


ROK 2003 :

a) V roce 2003 nebyla podána žádná žádost o poskytování informací podle zák. č.106/99 Sb.

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0.

Lze tedy konstatovat, že v r. 2003 žádné žádosti nebyly OÚ Stonava podány a proto nebyl aplikován zák. č. 106/99 Sb.

Ve Stonavě 30.1.2004
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


ROK 2002 :

a) V roce 2002 podána 1 žádost

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatné části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

Z celkového počtu jedné žádosti o informace bylo této žádosti vyhověno. Při poskytování informací je postupováno v souladu s vládním usnesením ČR ze dne 6.9.2000 č. 875.

Ve Stonavě 17.1.2003
Ing. Ondřej Feber, starosta obce


ROK 2001 :

a) V roce 2001 podána 1 žádost

b) Počet odvolání - 0

c) Opis podstatní části rozsudku soudu - 0

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona - 0

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 0

Z celkového počtu jedné žádosti o informace bylo žadateli plně vyhověno. Při poskytování informací je rovněž postupováno podle usnesení vlády ČR ze dne 6.9.2000 č. 875.

Ve Stonavě 2. 1. 2002
Ing. Ondřej Feber, starosta obce